Jakie zasady obowiązują w procesie mediacji?

Działania każdego z uczestników mediacji są regulowane przez szereg zasad, dzięki którym konflikt między partnerami nie eskaluje. Rozpoczynając mediację, strony zobowiązują się do wzajemnego szacunku, a także zachowania w tajemnicy informacji o jej przebiegu i efektach. Partnerzy mogą w każdej chwili przystąpić do mediacji, a także wycofać się z niej w dowolnym momencie procesu. Podpisana ugoda nie jest dokumentem formalnym, dopóki nie zatwierdzi jej sąd. Partnerzy nie muszą natomiast brać udziału w mediacji w pojedynkę – obie strony lub jedna z nich mogą uczestniczyć w mediacji przy obecności i wsparciu swojego pełnomocnika.

Mediatora dodatkowo obowiązują zasady: bezstronności, neutralności i uczciwości. Mediator to osoba z zewnątrz, niezwiązana w jakikolwiek sposób z żadną ze stron. W równym stopniu angażuje się w pomoc każdej z nich, bo nie ma żadnego interesu w tym, jak będzie przebiegała i zakończy się mediacja. Akceptuje wszystkie racjonalne rozwiązania, które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Jednocześnie nie dopuszcza do zawarcia ugody, która mogłaby skrzywdzić którąś ze stron, jak również nierzadko staje się w pewnym sensie adwokatem dziecka. Nie wywiera wpływu na decyzje, nie ocenia uczestników mediacji ani treści rozmów. Jego kompetencje pozwalają skonfliktowanym partnerom neutralizować negatywne emocje i znaleźć wspólny język ponad tymi emocjami.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × 1 =