Działania każdego z uczestników mediacji są regulowane przez szereg zasad, dzięki którym konflikt między partnerami nie eskaluje. Rozpoczynając mediację, strony zobowiązują się do wzajemnego szacunku, a także zachowania w tajemnicy informacji o jej przebiegu i efektach. Partnerzy mogą w każdej chwili przystąpić do mediacji, a także wycofać się z niej w dowolnym momencie procesu. Podpisana ugoda nie jest dokumentem formalnym, dopóki nie zatwierdzi jej sąd. Partnerzy nie muszą natomiast brać udziału w mediacji w pojedynkę – obie strony lub jedna z nich mogą uczestniczyć w mediacji przy obecności i wsparciu swojego pełnomocnika.

Mediatora dodatkowo obowiązują zasady: bezstronności, neutralności i uczciwości. Mediator to osoba z zewnątrz, niezwiązana w jakikolwiek sposób z żadną ze stron. W równym stopniu angażuje się w pomoc każdej z nich, bo nie ma żadnego interesu w tym, jak będzie przebiegała i zakończy się mediacja. Akceptuje wszystkie racjonalne rozwiązania, które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Jednocześnie nie dopuszcza do zawarcia ugody, która mogłaby skrzywdzić którąś ze stron, jak również nierzadko staje się w pewnym sensie adwokatem dziecka. Nie wywiera wpływu na decyzje, nie ocenia uczestników mediacji ani treści rozmów. Jego kompetencje pozwalają skonfliktowanym partnerom neutralizować negatywne emocje i znaleźć wspólny język ponad tymi emocjami.