Organizator

Za merytoryczne przygotowanie kampanii odpowiada Centrum Porozumień Prawnych – grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie rozwodowym

Kampania jest objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.