Polityka Wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://rozwodtoniewojna.pl

 

1.    Niniejszy dokument zawierający Politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym w domenie rozwodtoniewojna.pl został stworzony i przyjęty przez Aleksandrą Brodecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Porozumień Prawnych Aleksandra Brodecka, NIP: 5862158262, REGON: 365175640, ul. Śląska 53 lok. C02, C03, 81-304 Gdynia (zwanym dalej Operatorem Serwisu) w celu udzielenia użytkownikom serwisu informacji na temat wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanym dalej “Prawem Telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2.    Pojęcie pliki cookies (tzw. ciasteczka) na potrzeby niniejszego dokumentu rozumiane są jako pliki cookies oraz inne podobne narzędzia opisane w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

3.    Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.    zbierania danych analitycznych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Odbiorcy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszania zawartości oraz poprawę struktury strony;

b.    lepszego zrozumienia mechanizmu działania serwisu oraz do optymalizacji korzystania ze strony internetowej, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dzięki plikom cookies podmioty, które je przesyłają, mogą analizować wydajność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, identyfikować użytkowników i zapamiętywać ich preferencje przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości użytkowników, w lepszy sposób rozpoznawać, czy dany komputer lub inne urządzenie (a zatem prawdopodobnie ich użytkownik) odwiedzał już wcześniej tę stronę internetową

5.    Niniejszy serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

a.    Sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu lub wyłączenie oprogramowania (przeglądarki internetowej)

b.    Stałe (persistent cookies) – pliki stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6.    Ze względu na cel, jakiemu służą w ramach serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a.    niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienie

b.    pliki cookies służące do zapewniania bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu

c.    funkcjonalne – umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d.    statystyczne – umożliwiające zliczanie statystyk dotyczących serwisu

e.    wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Operatora Systemu, zmieniając ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z serwisu.

8.    Jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

  1. FireFox
  2. Internet Explorer
  3. Chrom
  4. Opera
  5. Safari

9.    Operator Serwisu zastrzega, ze w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zalecamy Użytkownikom, aby przed skorzystaniem z oferowanych przez te strony zasobów zapoznali się z dokumentem dotyczącym stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku o skontaktowanie się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.