Proces mediacji można rozpocząć na każdym etapie rozwodu, choć im wcześniej rozpocznie się proces mediacji, tym korzystniej – dla partnerów i wspólnych dzieci, a także z perspektywy sądu.

Mediacje można podjąć także przed wniesieniem pozwu lub już po rozwodzie – w sytuacjach, które pozostaną nierozstrzygnięte przez sąd lub gdy sytuacja wymusi ponowne uregulowanie kwestii dotyczących m.in. kontaktów z dziećmi czy alimentów.