Czy rodzice są obecni podczas badania dziecka?

To, czy rodzice biorą udział w badaniu, jest uzależnione tezy diagnostycznej. Jeśli sprawdza się, jak dziecko funkcjonuje w relacji z obojgiem rodziców, to biegli psychologowie obserwują dziecko w obecności rodziców. Jeśli bada się stosunek dziecka do rodziców i kontaktów z nimi, określa jego oczekiwania czy sposób, w jaki dziecko postrzega obecną sytuację, to badanie prowadzone jest pod nieobecność rodziców. W ten sposób udaje się uzyskać obiektywny obraz.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − fifteen =