To, czy rodzice biorą udział w badaniu, jest uzależnione tezy diagnostycznej. Jeśli sprawdza się, jak dziecko funkcjonuje w relacji z obojgiem rodziców, to biegli psychologowie obserwują dziecko w obecności rodziców. Jeśli bada się stosunek dziecka do rodziców i kontaktów z nimi, określa jego oczekiwania czy sposób, w jaki dziecko postrzega obecną sytuację, to badanie prowadzone jest pod nieobecność rodziców. W ten sposób udaje się uzyskać obiektywny obraz.