Przesłanki rozwodu to warunki, które muszą zostać spełnione, by sąd mógł zatwierdzić rozwód. Zgodnie z zasadą ochrony rodziny, sąd może orzec rozwód wtedy, gdy małżonkowie wykażą, że nie łączą ich podstawowe więzi. Takim wyznacznikiem pozostawania w konflikcie są przesłanki rozwodu – czyli zerwane więzi emocjonalne, gospodarcze i fizyczne przez min. 6 miesięcy. Oznacza to, że partnerzy spędzają czas oddzielnie, prowadzą odrębne gospodarstwa domowe (nawet jeśli z jakichś powodów ciągle mieszkają razem) oraz, że nie łączą ich relacje seksualne.