Co to są przesłanki rozwodu?

Przesłanki rozwodu to warunki, które muszą zostać spełnione, by sąd mógł zatwierdzić rozwód. Zgodnie z zasadą ochrony rodziny, sąd może orzec rozwód wtedy, gdy małżonkowie wykażą, że nie łączą ich podstawowe więzi. Takim wyznacznikiem pozostawania w konflikcie są przesłanki rozwodu – czyli zerwane więzi emocjonalne, gospodarcze i fizyczne przez min. 6 miesięcy. Oznacza to, że partnerzy spędzają czas oddzielnie, prowadzą odrębne gospodarstwa domowe (nawet jeśli z jakichś powodów ciągle mieszkają razem) oraz, że nie łączą ich relacje seksualne.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen + 13 =