Na badanie w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych (dawnym Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym) przeważnie czeka się około roku. Do tego trzeba jeszcze doliczyć czas oczekiwania na samo sporządzenie opinii.

Od niedawna psychologiczne badania dziecka można wykonać także w prywatnych, specjalistycznych ośrodkach. Całkowity czas procesu diagnostycznego, obejmujący wyznaczenie terminu, przeprowadzenie badania całej rodziny i sporządzenie opinii, zamyka się zwykle w granicach jednego miesiąca, a przy dużym skomplikowaniu sprawy – dwóch miesięcy.