Każdy rozwód jest inny – nie można z góry określić, ile potrwa postępowanie rozwodowe. Czas od złożenia pozwu do rozpoczęcia postępowania wynosi średnio 3-6 miesięcy. Potem następują kolejne rozprawy, a często także czynności wymagające udziału biegłych sądowych. Głównymi czynnikami, które wydłużają czas trwania sprawy jest postępowanie dowodowe przy orzekaniu o winie oraz brak zgody w kwestiach związanych z dziećmi.

Sądy są przeciążone, ponieważ trafiają do nich sprawy, które często mogłyby zostać polubownie rozwiązane podczas mediacji. Po pomyślnie zakończonym procesie mediacji, ośrodki mediacyjne bądź strony przedkładają ugodę mediacyjną do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie. Sąd bada, czy ugoda spełnia wymagania formalne oraz, przede wszystkim, czy jest zgodna z dobrem małoletnich dzieci. Jeżeli ugoda spełni wymagania, to sąd ją zatwierdzi. To znacznie przyspiesza postępowanie sądowe, często wręcz je zastępując.