Standardowo sąd, chcąc zasięgnąć opinii biegłych psychologów w przypadku wątpliwości lub rozbieżności wynikających z zaognionego konfliktu rodziców, kieruje rodzinę do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w danym okręgu (dawnego Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego). Niestety czas oczekiwania na badanie w OZSS jest bardzo długi, m.in. ze względu na wielość kierowanych do niego spraw.

Alternatywnie, takie badania można zlecić prywatnie – w ośrodkach skupiających biegłych psychologów, którzy mają odpowiednie kompetencje i narzędzia, aby przeprowadzić badanie dziecka i sporządzić obiektywną opinię. W specjalistycznych ośrodkach cały proces przebiega znacznie sprawniej niż w OZSS, a przy tym na tak samo wysokim poziomie. Co istotne, opinie ekspertów z takich ośrodków mogą być przedkładane sądowi. To sąd decyduje o tym, czy uzna dany dowód.