Czemu służy mediacja w sytuacji rozwodu?

Mediacja umożliwia sprawny i kulturalny rozwód, nie dopuszczając do eskalacji konfliktu. Pozwala rozstającym się małżonkom zachować zdrowe relacje i poprawnie funkcjonować po rozwodzie.

Proces mediacji jest szansą na zastąpienie wyniszczającego starcia konstruktywnymi rozwiązaniami, które usatysfakcjonują obie strony. Wspólnie wypracowane rozwiązania są najtrwalsze i najlepiej funkcjonują – partnerzy chętniej realizują to, co sami uzgodnili niż to, co w sytuacji konfliktu postanowił za nich sąd.

Poczynione dobrowolnie ustalenia mogą być spisane w formie porozumienia między stronami, nazywanego też ugodą mediacyjną i następnie przedłożone do zatwierdzenia przed sądem. Wielką zaletą skutecznych mediacji jest minimalizowanie kosztów emocjonalnych i finansowych obu stron.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 5 =