Mediacja umożliwia sprawny i kulturalny rozwód, nie dopuszczając do eskalacji konfliktu. Pozwala rozstającym się małżonkom zachować zdrowe relacje i poprawnie funkcjonować po rozwodzie.

Proces mediacji jest szansą na zastąpienie wyniszczającego starcia konstruktywnymi rozwiązaniami, które usatysfakcjonują obie strony. Wspólnie wypracowane rozwiązania są najtrwalsze i najlepiej funkcjonują – partnerzy chętniej realizują to, co sami uzgodnili niż to, co w sytuacji konfliktu postanowił za nich sąd.

Poczynione dobrowolnie ustalenia mogą być spisane w formie porozumienia między stronami, nazywanego też ugodą mediacyjną i następnie przedłożone do zatwierdzenia przed sądem. Wielką zaletą skutecznych mediacji jest minimalizowanie kosztów emocjonalnych i finansowych obu stron.