Od stycznia 2016 funkcjonuje obowiązek podjęcia mediacji przed wniesieniem do sądu pozwu rozwodowego, dlatego coraz częściej wnioskuje o nie jeden z partnerów lub oboje wspólnie. Na mediację rozstających się małżonków może także skierować sąd w toku postępowania, gdy dostrzeże szansę na pojednanie małżonków i osiągnięcie kompromisu.

Ośrodki mediacyjne ułatwiają zainicjowanie takiego procesu, dostarczając drugiej stronie zaproszenie do mediacji. Zaproszenie wysyłane jest pocztą tradycyjną lub elektroniczną i zawiera propozycję terminu pierwszego spotkania. Można je również wręczyć małżonkowi osobiście.