Przebieg badania dobrze oddaje łacińska maksyma Audi et vide, czyli: Słuchaj i patrz. Badania diagnostyczne dzieci prowadzone przez doświadczonych psychologów polegają m.in. na rozmowie kierowanej z dzieckiem oraz obserwacji jego zachowania w relacji z rodzicami.

Ten proces wspierają także adekwatne do wieku metody pośrednie, pozwalające na obiektywizację stanów dziecka. Emocje i więzi można diagnozować w oparciu o szereg specjalistycznych badań i technik diagnostycznych, testów projekcyjnych i innych, które każdorazowo dobierane są przez wyspecjalizowanych psychologów adekwatnie do celów badania, wieku i możliwości dziecka. Przyjazne warunki, w jakich odbywają się spotkania, pozwalają redukować stres dziecka.