Jak przebiega badanie dziecka przez psychologa?

Przebieg badania dobrze oddaje łacińska maksyma Audi et vide, czyli: Słuchaj i patrz. Badania diagnostyczne dzieci prowadzone przez doświadczonych psychologów polegają m.in. na rozmowie kierowanej z dzieckiem oraz obserwacji jego zachowania w relacji z rodzicami.

Ten proces wspierają także adekwatne do wieku metody pośrednie, pozwalające na obiektywizację stanów dziecka. Emocje i więzi można diagnozować w oparciu o szereg specjalistycznych badań i technik diagnostycznych, testów projekcyjnych i innych, które każdorazowo dobierane są przez wyspecjalizowanych psychologów adekwatnie do celów badania, wieku i możliwości dziecka. Przyjazne warunki, w jakich odbywają się spotkania, pozwalają redukować stres dziecka.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 1 =