Niezależnie od rezultatu mediacji, po zakończonym procesie mediator wystawia protokół z jego przebiegu. Po pomyślnie zakończonym procesie mediacji spisuje się ugodę. Zgodne ustalenia spisane w formie ugody mediacyjnej mogą następnie zostać przedłożone do zatwierdzenia przed sądem.

Sąd najczęściej uwzględnia porozumienie małżonków i orzeka rozwód lub separację. Nie ma wątpliwości, że jest to preferowany przez sądy model rozwiązywania spraw rozwodowych i rozpatrywane są przeważnie w pierwszej kolejności.