Jak kończy się mediacja?

Niezależnie od rezultatu mediacji, po zakończonym procesie mediator wystawia protokół z jego przebiegu. Po pomyślnie zakończonym procesie mediacji spisuje się ugodę. Zgodne ustalenia spisane w formie ugody mediacyjnej mogą następnie zostać przedłożone do zatwierdzenia przed sądem.

Sąd najczęściej uwzględnia porozumienie małżonków i orzeka rozwód lub separację. Nie ma wątpliwości, że jest to preferowany przez sądy model rozwiązywania spraw rozwodowych i rozpatrywane są przeważnie w pierwszej kolejności.

 

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − sixteen =