Wnioski z czynności diagnostycznych pomagają sądowi, a także rodzicom zrozumieć punkt widzenia dziecka i poznać jego potrzeby emocjonalne. To często otwiera nowe przestrzenie do porozumienia się. Specjalistyczne badania psychologiczne są dobrym punktem wyjścia do wypracowania właściwych rozwiązań dotyczących opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców.

Celem nadrzędnym badań psychologicznych jest obiektywizacja stanu osoby badanej. Dlatego zwykle prowadzi się je w kilkuosobowych zespołach.