Co to jest mediacja?

Mediacja to sposób rozstrzygania sporu przy wsparciu obiektywnego mediatora. Ułatwia wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia.

W sytuacji rozwodu mediacja pozwala wypracować zgodny model postępowania i polubownie ustalić przez strony istotne kwestie związane z rozwodem i funkcjonowaniem po nim. Dzięki mediacji rozwodzącym się partnerom łatwiej określić zasady związane m.in. z formą rozwodu, opieką i wychowywaniem wspólnych dzieci czy kwestiami alimentacyjnymi.

Mediacje mogą odbywać się w sposób bezpośredni (z udziałem obu stron) i pośredni (z każdą ze stron osobno). Strony mogą również uczestniczyć w mediacji przy obecności i wsparciu swoich pełnomocników.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen + 7 =