Mediacja to sposób rozstrzygania sporu przy wsparciu obiektywnego mediatora. Ułatwia wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia.

W sytuacji rozwodu mediacja pozwala wypracować zgodny model postępowania i polubownie ustalić przez strony istotne kwestie związane z rozwodem i funkcjonowaniem po nim. Dzięki mediacji rozwodzącym się partnerom łatwiej określić zasady związane m.in. z formą rozwodu, opieką i wychowywaniem wspólnych dzieci czy kwestiami alimentacyjnymi.

Mediacje mogą odbywać się w sposób bezpośredni (z udziałem obu stron) i pośredni (z każdą ze stron osobno). Strony mogą również uczestniczyć w mediacji przy obecności i wsparciu swoich pełnomocników.